Information till studerande

Vi tar emot studenter på vår förskola!

Vi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Kontakta din Lokala lärarutbildare, LLU, så snart som möjligt så att vi kan bestämma tid för vår första träff.

Det är Kerstin Sandén (telefonnummer: 018-727 75 76) som är VFU-samordnare för vårt område.

Uppdaterad: