Information till studerande

Vi tar emot studenter på vår förskola!

Vi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Det är Elisabeth Fröjdman som är kontaktperson och samordnare för studenter.

Kontakta din Lokala lärarutbildare, LLU, så snart som möjligt så att vi kan bestämma tid för vår första träff.

Vår lokala Lärarutbildare
Elisabeth Fröjdman (018 - 727 50 44) 

Uppdaterad: