Studiedag 27 januari 2020

Personalen på Botulvs förskola har studiedag måndag den 27 januari 2020

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

20 juni 2019