Studiedag 25 oktober 2019

Personalen på Botulvs förskola har studiedag fredag den 25 oktober 2019

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela biträdande förskolechef senast en månad i förväg.

20 juni 2019