Studiedagar våren 2023

Fredag 20 januari och fredag 26 maj har förskolans pedagoger studiedagar.

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

24 januari 2023