Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

På vår förskola finns dessa forum:

  • Föräldramöten med jämna mellanrum.
  • Vi bjuder in föräldrarna till adventspyssel och sommarfest.
  • Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår.
  • Dagliga kontakt vid lämning och hämtning.
  • Barnråd har vi ungefär en gång per månad.
  • Förskoleråd vid större förändringar. Forum för dig som förälder att diskutera aktuella frågor kring vår verksamhet på förskolan. Till förskolerådet väljs inga representanter. Alla som är intresserade är välkomna att delta.
  • Unikum, lärloggar/informationsbrev från förskolan samt från barnets avdelning.

Här kan ni läsa mer om forum för samråd på förskolan: Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

Uppdaterad: