Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

På vår förskola finns dessa forum:

  • Föräldramöten med jämna mellanrum.
  • Vi bjuder in föräldrarna till adventspyssel och sommarfest.
  • Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.
  • Dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
  • Barnråd några gånger per termin.
  • Samråd för inflytande (förskoleråd).

Här kan ni läsa mer om forum för samråd på förskolan: Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

Uppdaterad: