Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

På vår förskola finns dessa forum:

  • Föräldramöten med jämna mellanrum.
  • Vi bjuder in föräldrarna till adventspyssel och sommarfest.
  • Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.
  • Dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
  • Barnråd några gånger per termin. />
  • Förskoleråd vid större förändringar. Forum för dig som förälder att diskutera aktuella frågor kring vår verksamhet på förskolan. Till förskolerådet väljs inga representanter. Alla som är intresserade är välkomna att delta.
  • Förskolan ger information genom informationsbrev via Unikum från barnets avdelning.

Här kan ni läsa mer om forum för samråd på förskolan: Forum för samråd (PDF, 45 KB)

 

Uppdaterad: