Information till vårdnadshavare

Här finner du viktig information om förskolan

Ring alltid förskolan om:

  • Ditt barn är sjukt eller ledigt
  • Någon annan än föräldern ska hämta eller lämna barnet
  • Ni blir försenade
  • Ring alltid före klockan 8.30 om barnet inte kommer till förskolan. Tänk även på att det är bra att ringa och friskanmäla barnet/barnen dagen innan ni kommer tillbaka, gärna före kl 15.00. Detta för att verksamheten ska kunna planeras på bästa sätt.

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information till vårdnadshavare