Kvalitetscertifiering

Botulvs förskola är Qualiscertifierad 2009 och 2013.

Bild på Qualisloggan

 

 

Motiveringen för 2013 lyder:

  • Förskolan präglas av trygghet och trivsel med engagerade pedagoger.
  • Förskolan har en väl förankrad och synlig värdegrund.
  • Små lärgrupper stimulerar barnens utveckling och lärande.
  • Organisationen är tydlig och stödjer utveckling och förskolans uppdrag.
  • Förskolan har ett öppet och förtroendefullt samtalsklimat.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: