Miljöarbete

Botulvs förskola är sedan 2015 en Grön Flagg certifierad förskola. Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper förskolor att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Det innebär att vi hela tiden jobbar systematiskt med hållbar utveckling och miljöfrågor på olika sätt tillsammans med barnen.

Här kan du läsa mer om Grön flagg

Uppdaterad: