Välkommen till Björnen!

”Mycket lek och rörelse i alla former, såväl ute som inne är vårt motto. Att skapa och vara kreativa i ateljén är vi också bra på.”

Tre barn målar på staffli ute på förskolegården

Björnen är en resursavdelning med fyra platser för
barn med stora språkliga svårigheter.

På avdelningen finns barn i åldern 3-5 år och vi som jobbar på Björnen är förskollärarna Theodora och Helena och barnskötarna Carina, Sandra och Elma, samt logopeden Sara.

27 april 2018