Ställningstagande

Ställningstagande Botulvs förskola

Vi på Botulvs förskola har tagit ställning för att:
• alla barn ska känna sig värdefulla.
• alla barn ska möta en trygg, utmanande och utforskningsbar miljö.
• alla barn har rätt till kommunikation.
• alla barn är kompetenta och är här för att lära sig.
• alla barn ska vara delaktiga i utformandet av undervisningen och i de beslut som berör dem.
• alla barn ska få möta lyhörda och nyfikna pedagoger som vill lära tillsammans med barnen.


 

Uppdaterad: