Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Mary och nås på telefonnummer 018-727 50 43. 

28 december 2015