Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Mary och nås på telefonnummer 
018-727 50 43. 

19 september 2018