Välkommen till Botulvs förskola!

Botulvs förskola är en liten förskola med fyra avdelningar varav två är språk- och talavdelningar. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger på förskolan genom ett tätt samarbete mellan avdelningarna.

Vi har ett medvetet språkfrämjande arbetssätt.Tecken som stöd och bildstöd är några exempel på metoder vi använder.

Vi arbetar i projekt som utgår efter barnens intressen och som bygger på pedagogisk dokumentation.

Vi är en Grön-Flagg förskola vilket innebär att vi arbetar med miljömedvetenhet och hållbar utveckling på olika sätt.

Vi arbetar med våra lärmiljöer ute och inne så att de ska vara trygga inspirerande och utforskningsbara. Förskolan har en stor gård som erbjuder barnen många olika miljöer för lek och utforskande. På gården finns det stora lekytor med fruktträd, bärbuskar, odlingslotter, gungor, klätterställningar och mycket annat. Inne på förskolan finns en stor lekhall för lek och rörelse.

Vår förskola ligger centalt i Uppsala och vi har nära till lekparker och andra aktiviteter och utflyktsmål som vi gärna tar oss till . En gång i månaden går vi till en gymnastikhall i närheten.

 

Så här kan en dag på förskolan se ut

Vi öppnar utomhus.

Från klockan 9 delar vi upp oss avdelningsvis för att arbeta med projekt eller andra aktiviteter.

11:00 Samling, då vi ofta arbetar med språkutvecklande material.

11:15 Lunch.

12:00 Vila, sovvila eller läsvila.

14:00 Mellanmål.

15:00 Lek utomhus till barnen går hem. Vi stänger utomhus

På fredagar har vi gemensamma aktiviteter utomhus på förskolans gård.

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.