Välkommen till Botulvs förskola!

Botulv är en tal- och språkförskola med fyra avdelningar. Barn med stora språkliga svårigheter integreras i två av barngrupperna, Björnen och Ugglan.

På förskolan jobbar välutbildade pedagoger, förskollärare och barnskötare. Tecken som stöd (TAKK) används på hela förskolan som en del i kommunikationen.

Förskolan har en stor gård som erbjuder barnen många olika miljöer för lek och utforskande. På gården finns det stora lekytor med fruktträd, bärbuskar, odlingslotter, gungor, klätterställningar och mycket annat. Inne på förskolan finns en stor lekhall för lek och rörelse.

Botulvs förskola har ett centralt läge på Torkelsgatan i närheten av Höganäs parken.