Välkommen till Botulvs förskola!

Botulv är en språkförskola där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen.

Två barn målar på staffli ute på gårdenPå förskolan jobbar välutbildade pedagoger, Förskollärare och Barnskötare. Alla pedagoger utbildas i Tecken som stöd.

Förskolan har en stor gård där det erbjuds olika aktiviteter och vrår. Inne på förskolan finns en stor lekhall för rörelselekar och gymnastik. 

Botulvs förskola ligger på Torkelsgatan i närheten av Höganäs parken.

26 februari 2015