Välkommen till Botulvs förskola!

Botulvs förskola är en liten förskola med fyra avdelningar varav två är språk- och talavdelningar. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger på förskolan genom ett tätt samarbete mellan avdelningarna.

På förskolan arbetar vi mycket med alternativ och kompletterande kommunikation som tecken som stöd och bildstöd.

Vi arbetar i projekt som utgår efter barnens intressen och som bygger på pedagogisk dokumentation.

Vi är en Grön-Flagg förskola vilket innebär att vi arbetar med miljömedvetenhet och hållbar utveckling på olika sätt.

Vi arbetar med våra lärmiljöer ute och inne så att de ska vara trygga inspirerande och utforskningsbara. Förskolan har en stor gård som erbjuder barnen många olika miljöer för lek och utforskande. På gården finns det stora lekytor med fruktträd, bärbuskar, odlingslotter, gungor, klätterställningar och mycket annat. Inne på förskolan finns en stor lekhall för lek och rörelse.