Avdelningar

Botulvs förskola har fyra avdelningar

En bild på Botulven, botulvs egen loggaEkorren har barn i åldern 1-3 år.

Haren har barn i åldern 3-5 år.

Björnen och Ugglan är resursavdelningar med inriktning mot språk och har barn i åldern 3-5 år.

På Björnen och Ugglan, integreras barn med stora språkliga svårigheter i barngruppen. En landstingsanställd logoped, Sara, arbetar med barnen både i grupp och enskilt. Vid behov finns även möjlighet att anlita psykolog.

 

 

6 oktober 2017