Avdelningar

Botulvs förskola har fyra avdelningar

Bild på Botulven, en påhittad varg figur
Björnen har barn i åldern 1 – 6 år. Björnen är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. 

Ekorren har barn i åldern 1 – 6 år. 

Haren har barn i åldern 1 – 6 år. 

Ugglan har barn i åldern 1– 6 år. Ugglan är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Avdelningar