Avdelningar

Botulvs förskola har fyra avdelningar

Bild på Botulven, en påhittad varg figur
Björnen har barn i åldern 2,5 – 6 år. Björnen är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. Telefonnummer till Björnen är 018-727 50 42.

Ekorren har barn i åldern 1 – 3 år. Telefonnummer till Ekorren är 018-727 50 44.

Haren har barn i åldern 2,5 – 6 år. Telefonnummer till Haren är 018-727 50 45.

Ugglan har barn i åldern 2,5 – 6 år. Ugglan är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. Telefonnummer till Ugglan är 018-727 50 46.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Avdelningar