Avdelningar

Botulvs förskola har fyra avdelningar

Björnen har barn i åldern 2,5 – 6 år. Björnen är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. På Björnen arbetar förskollärarna Helena och Teodora, barnskötarna Carina och Elma samt logopeden Sara. Telefonnummer till Björnen är 018-727 50 42. Så här söker du tal- och språkplats. (länk)

Ekorren har barn i åldern 1 – 3 år. På Ekorren arbetar förskolläraren Lisa samt barnskötarna Maria och Saniye. Telefonnummer till Ekorren är 018-727 50 44.

Haren har barn i åldern 2,5 – 6 år. På Haren arbetar förskollärarna Cecilia och Vesna samt barnskötarna Angelica och Ann-Christin. Telefonnummer till Haren är 018-727 50 45.

Ugglan har barn i åldern 2,5 – 6 år. Ugglan är en resursavdelning där barn med stora språkliga svårigheter integreras i barngruppen. På Ugglan arbetar förskollärarna Veronica och Cajsa, barnskötarna Elise och Sara samt logopeden Sara. Telefonnummer till Ugglan är 018-727 50 46. Så här söker du tal- och språkplats. 

”Hur man ansöker till språk- och talavdelning på Botulvs förskola” (PDF, 375 KB) samt

”Ansökningsblankett till språk- och talavdelning” (DOCX, 39 KB)

Bild på Botulven

27 april 2018