Verksamhet & pedagogik

Det här vill vi med arbetet på vår förskola:

Fyra barn gör experiment med vatten i skålar vid ett bord inne på förskolanVi arbetar efter Utbildnings förvaltningens gemensamma utvecklings områden som är: Synvändan, Lärmiljöer och Pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation: är ett verktyg för att dokumentera och reflektera kring de som barnen är intreserade av så att vi sedan ska kunna följa upp och utveckla vår verksamhet efter barnens intressen.

Synvändan: innebär att vi ska se de kompetenta barnet och att rikta in oss på att skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande.

Vi uppmärksammar när barnen lyckas, inte när de misslyckas!

Vi ser förutsättningar, inte motgångar!

Lärmiljöer: Vi erbjuder olika utvecklande miljöer som ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling.

8 december 2016