Kontakt

Här finns våra telefonnummer

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Magdalena Trenser

Björnen

Björnen är en 3-5 års avdelning

Ekorren/Nyckelpigan

Ekorren är en 1-3 års avdelning

Haren

Haren är en 3-5 års avdelning

Ugglan

Ugglan är en 3-5 års avdelning

21 september 2018