Språk- och talavdelningar

På Botulvs förskola är två av fyra avdelningar språk- och talavdelningar. Språk- och talavdelningarna heter Björnen och Ugglan. Här är fyra platser på var avdelning reserverade för barn med utredd språkstörning och som bedöms ha behov av en särskild resursplats under sin tid i förskolan. På Botulvs språk- och talavdelningar samarbetar erfarna pedagoger, och förskolans logoped, för att skapa goda förutsättningar för språkutveckling och språkstimulans i alla dagens aktiviteter. Barnen träffar också logopeden för enskild språklig träning i intensivperioder.

Verksamheten

Vad är språkstörning?

Språkstörning är en utvecklingsrelaterad och medfödd svårighet att förstå och/eller uttrycka talat språk, som påverkar alla språk om man har flera, och på olika sätt genom hela livet. Den här typen av språkliga svårigheterna kan inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning, som till exempel hörselskada eller autismspektrumtillstånd. Om barnet även har andra särskilda behov behöver de språkliga behoven vara störst för resursplats på språkavdelning.

Ansökan

Med ansökningsblanketten behöver vårdnadshavare skicka med logopedutlåtande, pedagogisk kartläggning, kopia från senaste hörselkontroll och eventuell psykologbedömning. Antagning sker efter barnens behov, inte tid i kön.

Ansökan ska vara inne senast den 1 mars för möjlig plats till följande hösttermin.

Information om ansökan till språk- och talavdelning (PDF, 101 KB)

Ansökningsblankett till språk- och talavdelningen på Botulvs förskola (PDF, 472 KB)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Språk- och talavdelningar